SÜRELİ ENGELLİ RAPORLARI OLANLARIN RAPOR SÜRELERİ MAYIS SONUNA DEĞİN UZATILDI

 

Bakıma muhtaç engellilerin aldıkları yardımda kullanılan engelli raporlarının süresi Mayıs sonuna kadar uzatılmıştır. 


Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte, bakıma muhtaç engellilerin bildirimi, tespiti, değerlendirilmesi ile bakım hizmetlerine, bakım ücretlerine ve ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 


İlgili yönetmeliğin 6.maddesi uyarınca ; 


Bakıma muhtaç engellinin başvurusunda, bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenmektedir: 


a) TC. Kimlik Numarası beyanı,

b) Engelli sağlık kurulu raporu,

ç) Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.,

d)Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

e) İki adet vesikalık fotoğraf,

f) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

g) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

ğ) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,


Evde bakım yardımı veya engelli aylığı yardımından yararlanan engellilerden istenen önemli belgelerden biri olan engelli sağlık kurulu raporudur süreli veya süresiz şekilde verilebilmektedir. Ancak bu süreçte rapor süresi biten engellilerin raporlarını yenilemeleri büyük risk oluşturacağından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için, mevcut raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.


Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirten SELÇUK, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceğini hatırlattı.


Buna göre süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edilecek. Mayıs ayı sonunda ise salgının gelişim durumuna göre Bakanlıktan yeniden bir açıklama yapılması bekleniyor. 


Sosyal Paylaşım :
© 2020 HNC Otomotiv Ltf. Şti. Tüm hakları saklıdır.